Consulaat Adres Openingstijden
Saudi Arabie
(Nederland)

Klik hier voor VISUM AANVRAAG formulier in pdf formaat


VFSTASHEEL

 
Authorization report

Medical report
Koninginnegracht 26
2514 AB Den Haag

T. 0031(0)70-3600877
 

Nassauplein 11
Den Haag

T geen telefoon
website : www.tasheel.com 

www.visamofa.gov.sa
Ma t/m vr van 09:00 tot 12:00; ophalen tussen 14:00

 

Aanvraagtermijn:
Sinds 16 september moeten de aanvragen PERSOONLIJK ingediend worden: hiervoor moet via WWW.VFSTASHEEL.COM een afspraak worden gemaakt.

de Nederlandse Visumdienst kan wel de documenten beoordelen om succes op de afspraak te garanderen. Verder staat bij de website van de provider ook een machtigingsformulier om het paspoort door NV&AI te laten ophalen.

 

Aanvraagtermijn: behandeling duurt 2 werkdagen, vanaf het moment van de afspraak in den Haag. 


Mogelijkheden:
- Volgens uitnodiging door zakenrelatie via het ministerie van buitenlandse zaken in Riyad aan te vragen. Momenteel worden met veel multiple entry uitnodigingen toch alleen maar single entry visa afgegeven.

Benodigdheden: voor zakelijke visa
- 1 formulier, met blokletters ingevuld (als NV&AI de registratie en afspraak moet verzorgen) of de online-registratie via vfs tasheel
- 2 pasfoto’s (kleurenfoto met lichte achtergrond, amerikaans formaat (50x50mm))
- geldig paspoort, bij aanvraag nog zes maanden geldig, twee ongebruikte pagina’s naast elkaar

- originele garantiebrief van het Nederlandse bedrijf (in het ENGELS VOLGENS VOORBEELD BENEDEN). Het in de uitnodiging genoemde bedrijf moet die brief schrijven, of in de brief als

opdrachtgever worden vermeld.

- uitnodigingsbrief bij de ambassade verzonden vanuit Saudi Arabie (zakenrelatie dient dit via het ministerie van

buitenlandse zaken in Riyadh te verzorgen). Deze brief dient bij visumaanvraag in het systeem van het saudisch consulaat aanwezig te zijn en bovendien zijn 'geratificeerd'.

(in deze uitnodiging staat ook voor welk visum men in aanmerking komt)

-  uittreksel KvK van Nederlands bedrijf (maximaal 3 maanden oud bij aanvraag)

-  uittreksel KvK van Saudisch bedrijf

 

 

 

Bijzonderheden:
- Bij uitnodigingen van 180 dagen kan het consulaat soms ook maar 90 dagen afgeven

- Buitenlanders (niet-Nederlanders) hebben een verblijfsvergunning of uittreksel GBA nodig

 

- Legalisatie bij KvK kan ook aan NV&AI uitbesteed worden

 

Prijzen:

bekend op de site www.vfstasheel.com

 

 

 

oktober 2016 PK

 

 

VOORBEELD GARANTIE VERKLARING. 

 

NIET LETTERLIJK OVERNEMEN, GRAAG GOED AANPASSEN AAN EN UITBREIDEN NAAR DE EIGEN SITUATIE

 

Adressering:

 

His Excellency the Ambassador of

the Kingdom of Saudi Arabia in The Netherlands

Alexanderstraat 19

2514 JM Den Haag

 

Your Excellency,

 

We (naam firma) declare that Mr. (ook functie en opleiding van aanvrager vermelden en ook hoe lang de aanvrager al in

dienst is van de firma) will undertake a business trip to Saudi Arabia on our expense and that all incured expenses will

be settled by our firm. Mr. ..., arrives in Saudi Arabia (datum),

 

1 .Kind of business to be concluded :

2. Address(es) of firm(s) which is (are) to be contacted in Saudi Arabia.

 

We (naam firma) guarantee the behaviour during his trip in Saudi Arabia

 

Handtekening van Directie

Naam en positie Directie

+ firmastempel.

 

Deze garantieverklaring van de firma dient gelegaliseerd te worden door de Kamer van Koophandel.